Veelgestelde vragen

Wat is Budgetbeheer?

Budgetbeheer is er voor mensen welke ( tijdelijk ) niet in staat zijn hun eigen geld te beheren. De budgetbeheerder zorgt dat uw financiële zaken geregeld worden. Welke taken en onderdelen van uw financiën de budgetbeheerder op zich neemt ligt aan de afspraken die u met de budgetbeheerder maakt. Er zijn diverse mogelijkheden, van enkel het betalen van de vaste lasten tot volledige ondersteuning.

Budgetbeheer is vrijwillig, u heeft dus toegang tot uw rekeningen, kunt zelf afspraken maken met instanties en contracten afsluiten. Het is echter belangrijk dat u zich aan de afspraken met de budgetbeheerder houdt, kunt u dit niet dan zal budgetbeheer mogelijk niet goed bij u passen.

Hoe werkt budgetbeheer?

De eerste stap is de kennismaking, wanneer u zich aanmeld op onze website zal een van de bij ons aangesloten budgetbeheerders contact met u opnemen. Een kennismaking is vrij van kosten.

Als u besluit budgetbeheer te willen dan zal de budgetbeheerder een contract met u afsluiten. Er zal een budgetplan opgesteld worden waarin in uw inkomsten en vaste uitgaven beschreven staan. Ook zal er gekeken worden of het inkomen en uitgaven optimaal zijn voor uw situatie.

Een budgetbeheerder heeft doorgaans toegang tot uw bank, dit doorgaans door middel van een volmacht. Hiermee kan de budgetbeheerder de vaste lasten betalen en controleren of u al uw inkomen binnen krijgt.

Er zijn diverse mogelijkheden binnen budgetbeheer, onze budgetbeheerders vinden het belangrijk om u zoveel als mogelijk is bij uw financiën te betrekken en met u te praten over uw situatie. Ook zal de budgetbeheerder u inzage geven in de werkzaamheden.

Is budgetbeheer tijdelijk?

Of budgetbeheer tijdelijk is of voor onbepaalde tijd ligt aan uw vraag. Heeft u tijdelijk een steuntje in de rug nodig om uw financiën te beheren en/of op orde te krijgen dan behoord dit tot de mogelijkheden.

Er zijn mensen welke veel onrust ervaren door het beheren van hun geld of dit zelf door omstandigheden niet kunnen hebben de mogelijkheid om het budgetbeheer te laten doorlopen.

U kunt met uw budgetbeheerder afspreken wat het beste bij u past.

Ik heb schulden, worden deze door budgetbeheer opgelost?

Budgetbeheer zal bij schulden er voor proberen te zorgen dat u geen nieuwe schulden krijgt en dat de schuldenlast niet toeneemt. Het ligt aan de hoogte van uw schulden en uw afloscapaciteit of dit mogelijk is.

Het kan voorkomen dat u schulden heeft en dat u niet weet hoe hoog deze schulden zijn, een budgetbeheerder kan u helpen met het in kaart brengen van uw schuldenlast. Ook zal de budgetbeheerder erop toezien dat de regels bij incasso of beslag worden nageleefd.

Wanneer u een relatief lage schuldenlast heeft en een redelijke afloscapaciteit kan de budgetbeheerder u ondersteunen in het maken van betalingsregelingen en deze vervolgens voor u betalen. Hierbij is het zeer belangrijk dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt!

Bij een hoge, problematische schuldenlast zal de budgetbeheerder u ondersteunen bij het in kaart brengen van de schuldenlast en u eventueel begeleiden naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. Voor schuldhulpverlening is het van belang dat uw schulden inzichtelijk zijn en er sprake is van zoveel mogelijk financiële stabiliteit in uw dossier. Samen met u kan een budgetbeheerder dit regelen.

Is budgetbeheer hetzelfde als bewindvoering?

Nee, budgetbeheer is doorgaans vrijwillig, de gemeentelijke schuldhulpverlening kan wel van u verwachten dat u budgetbeheer neemt bij een schuldenregeling. Met deze vrijwilligheid bedoelen wij dat u in principe vrij bent om budgetbeheer aan te vragen en te beëindigen. Ook behoudt u uw handelingsbevoegdheid op financieel gebied.

Beschermingsbewind, vaak ook bewindvoering genoemd, is een maatregel welke u via de rechtbank aanvraagt. Als de bewindvoerder door de kantonrecht wordt aangesteld als uw bewindvoerder dan volgt er een beschikking, in deze beschikking staat beschreven waar het bewind over gaat, meestal zijn dit uw geld en goederen en vaak voor onbepaalde tijd. Door de maatregel beschermingsbewind verliest u uw handelingsbevoegdheid, u mag geen financiële zaken zelfstandig meer regelen, dit doet de bewindvoerder voor u.

Bewindvoering beëindigen is enkel mogelijk via een verzoek aan de kantonrechter, deze zal bepalen of het ontslag van de bewindvoerder wenselijk is.

De tarieven voor bewindvoering worden ieder jaar vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonsectoren (LOVCK)

Ik heb bewindvoering, is budgetbeheer mogelijk?

Als u onder bewind gesteld staat is het niet mogelijk om daarnaast ook budgetbeheer te hebben. Uw bewindvoerder beheert uw budget.

U kunt redenen hebben om uw bewind op te heffen en hierna uw financiën te laten beheren door een budgetbeheerder. U zult hiervoor een verzoek moeten doen bij de rechtbank voor het opheffen van het bewind waarin u aangeeft waarom u het bewind wilt beëindigen.

Twijfelt u of het beëindigen van bewind past in uw situatie neem dan contact met ons op.

Kost budgetbeheer geld?

Ja, budgetbeheer kost geld. Hoeveel ligt aan de opdracht welke u aan de budgetbeheerder geeft, de prijs is voornamelijk gerelateerd aan de hoeveelheid werk dat de budgetbeheerder heeft in uw situatie. Dit is maatwerk en zal na een kennismaking met de budgetbeheerder duidelijk worden.

De kosten variëren tussen de  circa € 35,- en €100,-  incl. BTW per maand.

De kosten voor budgetbeheer moeten door uzelf betaald worden, er zijn gemeenten waar u een aanvraag voor bijzondere bijstand kunt doen voor de kosten van budgetbeheer, de budgetbeheerder kan u hierover informeren.

Kost aanmelden bij ikwilbudgetbeheer.nl mij geld?

Nee, een aanmelding bij op onze website kost u geen geld.

Hoe werkt ikwilbudgetbeheer.nl?

Ikwileenbugetbeheerder.nl heeft een netwerk aan budgetbeheerders in heel Nederland. Als u zich aanmeld dan zorgen wij ervoor dat een budgetbeheerder contact met u opneemt voor een kennismaking Tijdens de kennismaking worden uw vragen en de mogelijkheden besproken.

Ik wil budgetbeheer

Hulp bij het beheren van uw financiën

Start je aanvraag

In 2 minuten geregeld. Gratis & vrijblijvend.